Pozor! Attention!

21. května 2009 v 19:42 | *Eve* |  News
Tento blog byl založen o Miku Müllerovi, který pochází z Ruska! Tato stránka je jeho support, která se mu snaží dokázat, že ho lidi mají i rádi a jenom ho neodsuzují. Jak sám Mike o sobě tvrdí, tak není Billův klon, ale jenom člověk, který se někdy stylyzuje jak on. Taky jsou tu vidět fotky, kde vůbec si na Billa nehraje. Ukazuje se na veřejnosti se svými přáteli taky jinak. Ale to nemůžete vědět, protože jste ho někteří rychle odsoudili. Viděli jste ho, četli interview a řekli si: "OMG! Snaží se udělat slavným a hraje si na Billa. Jak ubohé." Určitě jste si podobnosti v jeho rysech na většině fotek všimly i na videách, je mu prostě podobný. Komenty ve stylu, že si na někoho hraje, že si hraje na celebritu, jsou docela mimo. Člověka, kterého neznáte nemůžete odsuzovat. Když takhle někdo odsuzuje to, co máte rádi, taky vás to štve. Většina lidí taky tvrdí, že Mike je holka, ale ani tomu tak není! Mike je kluk a je to určitě vidět jak na většině fotkách, tak na videích a hlavně na fotkách, kde nemá make-up. Ano! Mike možná podle některých z vás nedokázal to, co dokázali jiní lidé, kteří mají blogy, ale i tak ho lidi mají rádi. A neuvědomujete si, že je to možná pro to, jaký je? On sám sebe nedělá celebritou, jak někteří tvrdí, ale lidi, kteří ho mají rádi ho prostě podporují a mají ho rádi. A i kdyby, tak celebritou je označován někdo, kdo žije ve světě showbyznysu a Mike to není (teď). Na světě existují blogy i o hloupostech a tento blog tím rozhodně není pro nás. Lidi mají Mika rádi a proto zakládají svoje Supporty a blogy. Na tomhle světě jsou i jiní, kteří imitují někoho z Tokio Hotel a nejenom je, ale i přesto mají podporu v několika lidech, stejně jako Mike má nás v tomto blogu, ostatních a ve svých přátelích. Nechtěla jsem nikoho ranit, jenom říkám svůj názor stejně jako vy a důvod tohoto blogu. Toto je taky důvod proč máme rádi a podporujeme Mika.

Ahoj
Eve

------------

This blog was established about Mike Müller from Russia! This blog is his support which try to show him that here are also people who likes him and don't judge him. How Mike tell about himself he is not Bill's clone but only a person who sometimes cosplay him. You could also see there are photos where he absolutely doesn't play on Bill. He shows himself on public with friends also in other way. But you can't know it because some of you just judged him pretty fast. You saw him, read one interview and said to yourself "OMG! He tries to make himself famous and play on Bill. How poor is this." You surely had to see there is some look-a-like on some pictures and videos. Comments like that he is playing on somebody or celebrity are absolutely out. You can't judge somebody you don't know. When somebody judge what you like so you are also angry. Some people also say that Mike is a girl but it is not true! Mike is a boy and you can see it on photos, videos and specially on his photos without make-up. Yes! Mike maybe by some of you didn't make what some other people did who deserve blog by your opinion but people like him still! And don't you realize that it can be for who is he? He doesn't make a celebrity of himself how some of you tells but people who likes him just support him and likes him. And even if so mark "celebrity" get somebody who live in showbyznyse world and Mike it is not in this world (now). On this worlds are blogs about stupidities but this blog is not for us. People like Mike and that's why they have his Supports and blogs. On this world are also other people who imitate somebody of Tokio Hotel and not only them but still they have support in some people, just like Mike has us in this blog and others and in his friends. I didn't try to hurt somebody just telling my opinion and reason of this blog. This is also explanation of why we support and like Mike.

Bye Bye
Eve
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama